Немски език за деца и ученици в Германикум

Немски за деца и ученици

Нива по европейска рамка и учебни системи за ученици

В срочните групи се преподава материала за цялото ниво плавно разпределен през периода на обучение. В целогодишните ученически групи се преподава цялото ниво в разширен вариант (повече упражнения, говорене, подготовка на материали / домашни – есе, съчинения, презентация и т.н., които се представят / обсъждат в часовете). В края на нивото всяка група по немски език за ученици се явява на изпит с всички компоненти – слушане, четене с разбиране, писане и говорене. След успешното представяне на финалния изпит се издава сертификат за конкретното ниво на ученика.

Упражнения и допълнителни материали

Оценете статията!