Grammatik und Übungen / Граматика и упражнения

Граматика и упражнения

 

Цялата граматика в немския език е предизвикателство за курсистите, но когато се обяснява интересно и чрез добра методика, тя се превръща в забавна игра за курсистите в „Германикум“ София. На тази страница ще може да намeрите обяснения на немската граматика и упражнения към нея.

Germaniku m_unregelmäßigen глаголи

Germanikum_Verwendung прилагателното

Оценете статията!