Правилник на Германикум : за всички записани на курс по немски език в езиковата школа

 Няма коментари

Конкретният правилник на Германикум София изяснява правата и задълженията на двете страни, както следва:

1.  “ Записан курсист“ /  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  се счита действието в което, желаещият да посещава курс по език заяви посочен курс по обявен график, ниво и учебна такса и внася обявената  такса за курс и учебен комплект, в брой или по банков път. При невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да внесе цялата сума, Германикум допуска заплащането й на две равни вноски: преди започване на курса е първата вноска (50%) и втора вноска до трето занятие от започване на курса (50%). Учебните такси се отнасят за избран курс и не се изчисляват като отделни занятия или часове, независимо от присъствията, т.е не зависят от присъствията и отсъствията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Не се допускат участниците с невнесени или непълни такси в часовете след трето занятие.

2.  Учебни такси. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да да заяви писмен отказ от участие в даден курс , но не по-късно от 3 работни дни преди обявеното начало на курса. В този случай,  внесената до момента сума му се връща с удържана неустойка 10% от стойността на цялата такса от обявената / заплатената за конкретния курс. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отложи обявен курс с максимум 14 календарни дни от първоначалната обявена дата на започване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща суми от внесени такси  на записани курсисти в пълният им размер, без удръжки и неустойки и по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако не се е сформирал минимума от записани курсисти за обявения курс .

Таксата не подлежи на връщане СЛЕД започване на занятията. При несвоевременен отказ или вече започнал курс, до момента внесената такса  НЕ СЕ възстановява . Например в този случай кандидатът може да бъде презаписан еднократно за друг курс, само след внасяне на остатъка от дължимата сума и съгласно т.3 от правилника на езиковата школа.

3.  Преместване на курсист по желание в друга група, различна от тази, в която се е записал първоначално, не се разрешава,  освен случаите на извънредно възникнали обстоятелства, които  му налагат. Тогава курсистът заплаща еднократно „Допълнителна такса преместване“ на стойност 25 лв.

4.  В случай, че курсистът се включи след започването на курса, заплаща пълната стойност на курса. Ако закъснението е до трето занятие (включително) курсистът има право на Безплатно въвеждане в рамките на 3-4 уч.часа.

5.  Срещу платена такса на  място в офиса се издава (касов бон) и / или фактура. По банков път – с прилежно попълнено платежно нареждане с описание на курса на за който се записва, имената на участника в курс и нивото , също така дали за група или индивидуално. Ако курсистите са за обучение по скайп, записват „on-line“ в платежното.

6 .  Всеки курсист може да се възползва от отстъпките, като общият  им обем НЕ надхвърля 15%,  освен ако няма специална отстъпка, обявена предварително.

7.   При отсъствия курсистите могат да наваксат изпуснатия материал с преподавателят на групата им, но  срещу допълнително заплащане от 10лв . / уч.ч.

8.  Курсистите, желаещи да продължат следващо ниво, попълват групова заявка по време на предишното ниво, ползват отстъпка за продължаващи  и са с предимство за обявената дата на конкретния курс .

9. При прекъсване на курса от страна на курсиста, по неотложни и непредвидени за него обстоятелства или неусвояване добре на учебния материал, Германикум се договаря конкретно с него и  допуска да посещава отново при наличие на сформиран курс същото ниво. Повторение на определен курс е валиден в рамките на 6 месеца от датата на прекъсване.При повторение на курса не се дължи заплащане на курса и той е  безплатен, като курсиста  заплаща  единствено еднократна „Такса прехвърляне“ от т.3 и си ползва същия учебник. 

10. Цените важат за групови обучения, с минимум 5 човека. При по-малки групи учебните часове се намаляват, както следва:

  • Намалени:   1 човек – 30 уч.ч.     2-ма човека – 50 уч.ч. 3 -4 човека – 60 уч.ч.
  • Стандартни:  5- 8 човека – 70-80  уч.ч;  9-12 човека -100-120- уч.часа. 
  • Увеличени: групи във нива по-високи от А1 и над 8 човека, по усмотрение на преподавателя се отпуска –132 уч. часа

От ръководството

Правилник на Германикум : за всички записани на курс по немски език в езиковата школа 3.11/5 (62.22%) 9 глас[а]